بهره وری: ۷ رفتاری که آن را به طرز وحشتناکی بالا می برد

بهره وری ؛ یعنی حرکت هدفتمند و ممتد به سمت مسیر دلخواه …

بهره وری به معنا انجام سریع کار ها نیست . شما می توانید یک عالم کار را انجام دهید بدون اینکه ذره ای به ایده آل خود نزدیک شوید . خیلی از ماها با این روش زندگی می کنیم . ما درحال فشار آوردن به خودمان هستیم انگار که یک ورزش را میخوایم با میلیون ها هدف مختلف انجام دهیم . جامعه ما در حال غرق شدن در این سبک از انجام کارهاست؛ حال آنکه مدت زیادی برای مفید بودن و  زندگی برایمان باقی نمانده …

آدم هایی که بهره وری بالایی دارند ، عادات و رفتار هایی داردند که ۷ مورد از مهم ترین آنها را با هم مرور می کنیم . در ادامه با ما باشید… ادامه مطلب